Het creatief proces

De basis van alles wat je als leerkracht doet op het vlak van kunstzinnige oriëntatie zou het creatieve proces moeten zijn. Je bewust zijn van deze stappen in je les, maakt dat je de kinderen steeds weer opnieuw prikkelt om hun creativiteit te ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij is dat de weg naar het eindresultaat net zo belangrijk is als het eindresultaat zelf. 28 dezelfde ‘werkjes’ in je klaslokaal getuigt van het feit dat het eindresultaat het belangrijkst was. Je kunt je dan als leerkracht afvragen of het opbrengstgericht denken ook gewoon is geworden binnen je denken over kunstzinnige oriëntatie. Je bewust zijn van het creatieve proces en de stappen daarin, kunnen je als leerkracht helpen de weg naar het eind resultaat te gaan waarderen en daarmee de waardering voor de ontwikkeling van het creatief vermogen van je leerlingen.

Hoe werkt het met het creatieve proces? (bron: www.slo.nl)
Het proces start met oriënteren, vervolgens onderzoeken, uitvoeren en tenslotte evalueren. Soms lopen de fases ook door elkaar heen. Reflecteren op dat wat je aan het doen bent is onderdeel van alle fases.

Denk aan de tijd rond 11 november:

Oriënteren
Wat gebeurt er op 11 november? Wie was Sint Martinus ( Martinus van Tours)? Waar kwam hij vandaan? Waar komt de traditie van het lampionnetje lopen vandaan?

Onderzoeken
Hoe maak je een lampion? Uit welke onderdelen bestaat hij? Hoe zou ik mijn lampion eruit willen laten zien? Hoe ga ik dat aanpakken?

Uitvoeren
Het creëren vanuit een concept.

Evalueren
Terugkijkend op de oriëntatie fase, de onderzoeksfase en de uitvoerende fase – Hoe is het gegaan? Ben ik tevreden? Wat vind ik er van? Wat vind ik er goed aan? Zou ik het de volgende keer weer zo doen?

 
“We blijven altijd onderzoeken en na onze verkenningstochten keren we terug naar hetbeginpunt dat we nu met heel andere ogen bekijken”T.S. Eliot, The Four Quartets