Wat we doen

Je zoekt trainers die een visiebijeenkomst kunnen begeleiden? De stip op de horizon herijken? Je wilt graag op zoek met je team naar de individuele en gezamenlijke unieke kern? Je wilt graag een inspirerende en actieve keynote tijdens je onderwijsdag? Lab4 verzorgt dit graag. En wie wij zijn? Jeska Aasman en Mark Wester.


Visie

Het is vanzelfsprekend dat professionals vanuit passie, verbinding, creativiteit en eigenheid werken met het kind en hun omgeving.

Missie

Wij maken wakker. We helpen teams en organisaties om hun gezamenlijke drive te vinden en ontwerpen daarvoor trainingen, lessen en ontmoetingen. We werken vanuit de kracht van het individu en de groep en streven naar synergie. Verwondering en creativiteit zijn hierbij de vervoersmiddelen.
 
“We blijven altijd onderzoeken en na onze verkenningstochten keren we terug naar hetbeginpunt dat we nu met heel andere ogen bekijken”T.S. Eliot, The Four Quartets