wetenschap en technologie

Wetenschap en technolige (W&T) kan kinderen uitdagen, nieuwsgierig maken en stimuleert mensen vooral om creatief, kritisch en ondernemend te zijn. Op onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken. Hoe de toekomst er uit zal zien? We weten het niet. En juist daarom zullen we moeten inzetten op creatieve vaardigheden zodat we leren om met veranderende situaties om te gaan. Dat is ook waar het bij Wetenschap en Technologie om draait.

Het onderzoeken en ontwerpen spelen een belangrijke rol. Het schema hieronder geeft heel mooi weer waar het bij W&T in het onderwijs om gaat (bron: www.wetenschapentechnologie.slo.nl).

 
“We blijven altijd onderzoeken en na onze verkenningstochten keren we terug naar het beginpunt dat we nu met heel andere ogen bekijken”T.S. Eliot, The Four Quartets